Logo Kennisplatform CROW

Kies een gebied

Kies soort emissie
Kies tussen CO₂-emissie en NOₓ-emissie

Drenthe

CO₂ NOₓ emissie in Zeeland in de referentieprognose

Instellen maatregelen

Pas de maatregelen aan en bekijk de impact van de instellingen onder de maatregelen.

Ambitieniveau

Zero-emissie eigen wagenpark

%

Werkgeversaanpak

%

Investeren in fietsinfrastructuur

%

Stimuleren wandelen en fietsen in gedrag

%

Uitbreiden deelmobiliteit

%

Parkeernormen verlagen

%

Betaald parkeren uitbreiden

%

Parkeertarieven verhogen

%

Nabijheid

m

Stimuleren OV buiten de steden

%

Verduurzaming mobiele werktuigen

%

Knooppunten hub beleid

Zero-emissiezone stadslogistiek

CO₂ emissiereductie per maatregel in 2030

Effecten van maatregelenpakket t.o.v. ambities