Logo Kennisplatform CROW

Kies een gebied

Kies tussen RMP Regio en RMP Subregio

Drenthe

CO₂ emissie in Zeeland in de referentieprognose

Instellen maatregelen

Pas de maatregelen aan en bekijk de impact van de instellingen onder de maatregelen.

Ambitieniveau

Zero-emissie eigen wagenpark

%

Zero-emissiezone stadslogistiek

%

Werkgeversaanpak

%

Investeren in fietsinfrastructuur

%

Stimuleren wandelen en fietsen in gedrag

%

Uitbreiden deelmobiliteit

%

Parkeernormen verlagen

%

Betaald parkeren uitbreiden

%

Parkeertarieven verhogen

%

Emissiereductie per maatregel in 2030

Effecten van maatregelenpakket t.o.v. ambities